Blog

Upadłość przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą
Prowadzenie przez przedsiębiorcę jednoosobowej działalności gospodarczej wiążę się z ryzykiem. Każdy przedsiębiorca może stracić płynność finansową, stać się niewypłacalny, a ostatecznie upaść. Na podstawie obowiązujących przepisów możemy dojść do wniosku, że upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnik stał się niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do
Przedawnienie w prawie cywilnym
Przedawnienie to instytucja prawna występująca w wielu gałęziach prawa, między innymi w prawie cywilnym. Według ustawy z 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (DZ.U.1964 nr 16 poz.93) polega ona na tym, że po upływie określonej ilości czasu dłużnik może się uchylić od zaspokojenia wierzyciela. Wyjątek stanowi zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przez
© 2024 All rights reserved Development: www.advit.pl | Optymalizacja SEO: FoxRed.pl