Blog

Upadłość konsumencka - co to?
Zgodnie z art. 10 ustawy prawo upadłościowe to sądowe postępowanie przeznaczone dla tych, którzy stali się niewypłacalni. Polega na umorzeniu części lub wszystkich zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, powstałych na skutek różnych powodów. Takich jak, nagła utrata pracy lub innego źródła dochodu, wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank, długi powstałe
© 2024 All rights reserved Development: www.advit.pl | Optymalizacja SEO: FoxRed.pl