Blog

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
W wielu przypadkach, upadłość konsumencka to jedyna droga dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na uwolnienie się od długów. Należy jednak zaznaczyć, że prawo to nie jest bezwzględne. Nie zawsze złożony wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej automatycznie prowadzi do pozytywnej decyzji sądu. Istnieją okoliczności, które dają podstawy na oddalenie wniosku
© 2024 All rights reserved Development: www.advit.pl | Optymalizacja SEO: FoxRed.pl