Blog

Zajęcia komornicze - co to?
Czym jest egzekucja sądowa? Podstawowym zadaniem komornika sądowego jest prowadzenie egzekucji sądowej. Przy zastosowaniu określonych środków przymusu, dąży do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Egzekucja to przymus, jest wszczynana w momencie, gdy po wcześniejszym prowadzeniu sprawy przez sąd i wydaniu tzw. tytułu wykonawczego, w którym zawarte jest nakazanie
© 2024 All rights reserved Development: www.advit.pl | Optymalizacja SEO: FoxRed.pl