Blog

Cesja wierzytelności co to?
Nieterminowość lub unikanie spłaty należności finansowych to codzienność. Zarówno dla dłużnika jak i wierzyciela rodzi to negatywne skutki prawne. Mogą one powstać na skutek zaciągniętej pożyczki w instytucji para bankowej. Tak zwanych chwilówek, wysoko oprocentowanego kredytu hipotecznego czy też poprzez nieopłacanie mediów. Receptą na odzyskanie płynności finansowej staję się wówczas
© 2024 All rights reserved Development: www.advit.pl | Optymalizacja SEO: FoxRed.pl